I år 2020 får vi neste store kuttet i hvor R404A/507A blir faset ut. Årsaken er at for hvert kg utslipp av disse gassene blir det over 2500 kg Co2 avtrykk. CO2 til sammenligning har forholdet 1 kg til 1 kg og er helt naturlig.

Når vi kommer til 2024 vil de fleste kjente kuldemedier som vi kjenner i dag være ulovlig å bruke og 2030 er det kun naturlige kuldemedier som er lov å bruke. Dette er viktig informasjon til alle som skal investere i anlegg som har levetid på 10-15 år.

Winns har spesialisert seg på anvendelse av ren CO2 som kuldemedium og har i dag systemløsninger og vi kan løse alle kulde/varmetekniske løsninger med bruk av naturlige kuldemedier.

2019 © Winns AS • All rights reserved • Personvernerklæring